JitroDesign 
 Contact
 About
 Archive
 Selected
 Work↴ 


Anachronic – 
Zapomenutý


Grafické řešení obalu alba Zapomenutý vychází přirozeně z nálady a textu skladby, podle které je album pojmenováno

    …Skleněná kůže
    dívám se skrze ni ven
    Hladinu nad sebou
    celým povrchem vnímám
    Jen ryby mne hladí ploutvemi
    již dlouho jsem nebyl na zemi
    dlouho, dlouho…

a na svůj vznik si počkalo pěknou řádku let. Kompletní deska byla natočena v roce 1994 a následně odložena do šuplíku. Již v devadesátých letech byla skupina Anachronic ve svém žánru výrazným hudebním seskupením („To, co zkraje devadesátých let předváděla pardubická skupina Anachronic, bylo naprostým zjevením v tom nejlepším slova smyslu. Jakýsi alternativní – rozumějte zcela svébytný – thrash metal na vysoké instrumentální i skladatelské úrovni, navíc vyzbrojený neméně osobitými, abstraktně poetickými text.“Petr Korál, iReport.cz) a nyní přišel čas, oprášit (ne)zapomenuté skladby a v původní sestavě (Michal Hrůza, Pavel Herynk, Vladimír Brett a Petr Lichtenberg) album vydat. 

Klient: Anachronic
Písmo: Sporting Grotesque (Velvetyne Type Foundry)
Rok: 2021


Mark

Slavnostní koncert česko-německé vzájemnosti —
Collegium 1704, Konojedy


Obdivuji zapálené nadšence, kteří se snaží pro svůj region vytvořit něco co má přesah. A pokud je mi i blízká obsahová stránka akce, tak neváhám a s radostí možnost spolupráce přijímám. To se přesně stalo, když jsem dostal nabídku od zástupkyně Spolku pro obnovu památek Úštěcka, zamyslet se nad grafickou úpravou tiskovin Slavnostního koncertu česko-německé vzájemnosti pořádaným u příležitosti obnovení kostela v Konojedech a 230. výročí narození faráře, filozofa a spisovatele Vincence Zahradníka. Odmítl jsem využití skupinových fotografií naprosto výtečného hudebního seskupení Collegium 1704 a místo toho použil florální motivy symbolizující dva sousedské národy. Typografie je postavena na kresebně výrazném písmu Ogg podpořeným kresebně méně výrazným, ale stejně tak zajímavým písmem Stabil Grotesk.

Klient: Spolek pro obnovu památek Úštěcka
Písmo: Stabil Grotesk (Kometa Typefaces), Ogg (Sharp Type)
Tisk: Indigoprint
Rok: 2020
 

Mark

Eva Sakuma 


Obrazy Evy Sakumy jsou svou jemností a precizním zpracováním naprosto snové. Autorka vytváří kombinací krajiny a interiéru či pouhých fragmentů japonské reality určitý další prostor, který nám dává možnost nechat se vtáhnout do příběhu, který na svých plátnech malířka nabízí. Kniha shrnuje 15 let unikátní tvorby této výjimečné autorky a obsahuje 100 reprodukcí obrazů, doplněných o velice zajímavý text, jenž pro knihu napsala Ela Suárez Illerias. Při vytváření návrhu knihy, bylo jasné, že musí být tištěna na kvalitní papír, který umožní perfektní reprodukci do posledního detailu, protože těch jsou obrazy Evy Sakumy opravdu plné. Většina pláten jsou větších rozměrů a technika malby spočívá v prolínání tečkovaných nebo kroužkovaných rastrů, které při zmenšení na formát knihy (230 x 280 mm), budou těžko identifikovatelné. Z toho důvodu je u mnoha reprodukcí umístěn i detail obrazu, díky kterému je možnost poznat malbu jaksi zblízka. Při výběru papírů bylo čerpáno ze vzorníků papírny Fedrigoni a v nejužším výběru skončily dva finalisté. První Symbol Tatami Ivory je lehce nažloutlý hlazený papír s dokonalým povrchem, který umožní tisk toho nejjemnějšího detailu a byl použit na knižní blok. Druhý papír Constellation Snow E57 Spillo má zase zajímavou ražbu, která je totožná s technikou malby Evy Sakumy a u něj bylo jasné, že jeho uplatnění bude na potah knihy. Potah je doplněn ještě papírem Duha s ražbou podobnou plátnu. Vazbu V7 jsme lehce upravili a napojení papírů na přední i zadní desce posunuli skoro na střed formátu, čímž vznikl prostor pro minimalistickou ražbu textu. Kniha je koncepčně členěna na dvě části — textovou a obrazovou. Textová část je hutná, zalomená skoro v plném formátu a je uvozena fotografiemi autorky při práci. Obrazová část je naopak velmi vzdušná a nechává prostor jednotlivým obrazům. Pro veškerý text bylo zvoleno písmo Stabil Grotesk od Christiana Jánského z Kometa Typefaces, které svou jemnou kresbou s drobnými a zajímavými akcenty dotváří celkovou náladu knihy. Celé toto pak dokonale zvládl vyrobit kolektiv zaměstnanců tiskárny Protisk v Českých Budějovicích v čele s paní Hankou Böhmovou.

Klient: praguekabinet
Fotografie: Sota Sakuma, Oto Palán, Martin Kincl
Písmo: Stabil Grotesk (Kometa Typefaces)
Papír: Symbol Tatami Ivory, Constellation Snow E57 Spillo, Duha 244 Meadow
Tisk a knihařské zpracování: Tiskárna Protisk, s. r. o., České Budějovice
Rok: 2020
Foto knihy: Jiří Hroník

Mark

Libuše Pražáková —
Obrazy 


Pro výtvarnici Libuši Pražákovou vznikla v Jitro Design prezentační brožura, která neměla být příliš drahá na výrobu, tudíž se na obálku místo původně zamýšleného potahového plátna použil strukturovaný papír Via Linen. Jde o klasickou V1 vazbu, jenž je však šitá nití a to hned ve dvou barvách. Ve stejných barvách je potištěna i rubová strana obálky. Jednotlivé listy brožury jsou proloženy pauzovacím papírem, který obsahuje popis díla, takže by při listování měl mít divák pocit prohlížení rodinného fotoalba. Použité písmo jsem zvolil velice hravý a zároveň odměřený font Labil Grotesk od Kometa Typefaces, který obsahuje mnoho velice zajímavých alternativ jednotlivých liter. Publikace obsahuje vhled do tvorby Libuše Pražákové v podobě deseti vybraných obrazů a jen základní textové údaje. Jedním z nich je popis od kurátorky Lenky Patkové:
„Charakteristickým znakem práce Libuše Pražákové je vedle poctivé malířské práce, prolínání vysoké míry osobní emocionální angažovanosti a zároveň určité dávky racionality. Udržování této křehké rovnováhy vnáší do jejích děl vibrující napětí, zároveň se jí tím daří vyhnout sentimentalitě, ke které by mohla její malba tíhnout. Témata, kterými se zabývá, zrcadlí její vlastní svět, proměňují se podle aktuální životní situace, odrážejí její vnitřní emocionální rozpoložení. Cyklicky se vrací k tématu krajiny a vztahu matka—dítě. Způsoby, kterými je zpracovává a komentuje se proměňují. Nebojí se experimentovat s různými nekonvečními, ale i zcela tradičními přístupy k malbě, formátu i konečnému tvaru díla.“
Tvorbu Libuše Pražákové můžete vidět na jejím on-line portfoliu… 

Klient: Libuše Pražáková
Fotografie: Libuše Pražáková
Písmo: Labil Grotesk (Kometa Typefaces)
Rok: 2020


Mark

Martin Hrubý – 
Lucerna v moři (singl)


Grafické řešení obalu singlu Lucerna v moři ze stejnojmeného alba Martina Hrubého. Jedná se o druhý návrh řešení obalu alba, který se však zdál být moc popisným a nehodil se pro propojení všech písní alba. Vzhledem k své doslovnosti byl nakonec použit pro vizuál singlu. 

Klient: Martin Hrubý
Písmo: Agentur Display (Good Type Foundry)
Rok: 2020


Mark