JitroDesign


Značka Jitro Design vznikla v roce 2009, kdy jsem opustil studio Elements, které jsem v roce 2000 spoluzakládal a vydal se na dráhu čistě samostatnou. Jitro je krom zkratky vzniklé z mého jména a příjmení i stará plošná míra představující plochu, kterou oráč s koněm zorá za jitro čili jeden den od jitra (rána) do poledne, případně až do soumraku (večera). Tím bych rád poukázal i na ten fakt, že čas, který smysluplně věnuji svěřené zakázce, pokryje v mém životě určitou plochu. Během této časové plochy, která se již nikdy nebude opakovat, je vždy mým cílem vytvořit dílo, jehož charakter bude veskrze osobitý a originální…


Jiří Troskov


Grafickému designu se profesionálně věnuji od roku 1994. V počátcích jsem se pohyboval převážně v oblasti reklamy a packagingu. Externě jsem pracoval pro společnosti Mark BBDO, Ogilvy, Cocoon, Leo Burnet aj… Naprosto přelomovým obdobím v mé profesní cestě byla úzká spolupráce s Karlem Halounem a Luďkem Kubíkem, kterým vděčím za rozšíření mých znalostí v oblasti typografie, a kteří mi svým originálním přístupem pomohli jasně si uvědomit smysl a celkový význam práce grafického designéra. Za to jim patří můj neskonalý DÍK!Contact


e-mail info@jitrodesign.com

Facebook        Instagram        Twitter        LinkedIn