Transpoesie 2019


V rámci oslav Evropského dne jazyků 26. září a propagace kulturní rozmanitosti v Evropské unii pořádá EUNIC v Bruselu ve veřejném prostoru přehlídku básní umělců z celé Evropy. Místem prezentace jsou reklamní plochy v bruselském metru. Vybrané básně představují širokou škálu evropských stylů a perspektiv, odrážející národní charakter každé zúčastněné jazykové komunity. Vzhledem k tomu, že cílem projektu je také navázat spojení s bruselskou místní komunitou, jsou všechny básně přeloženy do francouzštiny a holandštiny. Na tomto základě vznikla v Jitro Design velice rozmanitá a pestrobarevná grafická podoba festivalu vycházející z probarvených segmentů vzniklých nahodile při digitálním kopírování — jakýchsi nikdy neopakovatelných a vždy nových originálů. 

Klient: EUNIC Bruxelles
Písmo: November (Typotheque), Ivy Mode (The Ivy Foundry)
Rok: 2019