Slavnostní koncert česko-německé vzájemnosti —
Collegium 1704, Konojedy


Obdivuji zapálené nadšence, kteří se snaží pro svůj region vytvořit něco co má přesah. A pokud je mi i blízká obsahová stránka akce, tak neváhám a s radostí možnost spolupráce přijímám. To se přesně stalo, když jsem dostal nabídku od zástupkyně Spolku pro obnovu památek Úštěcka, zamyslet se nad grafickou úpravou tiskovin Slavnostního koncertu česko-německé vzájemnosti pořádaným u příležitosti obnovení kostela v Konojedech a 230. výročí narození faráře, filozofa a spisovatele Vincence Zahradníka. Odmítl jsem využití skupinových fotografií naprosto výtečného hudebního seskupení Collegium 1704 a místo toho použil florální motivy symbolizující dva sousedské národy. Typografie je postavena na kresebně výrazném písmu Ogg podpořeným kresebně méně výrazným, ale stejně tak zajímavým písmem Stabil Grotesk.

Klient: Spolek pro obnovu památek Úštěcka
Písmo: Stabil Grotesk (Kometa Typefaces), Ogg (Sharp Type)
Tisk: Indigoprint
Rok: 2020
 

Mark