Shared Space:
Music, Weather, Politics


Grafická úprava a sazba knihy zachycující dění projektu SharedSpace: Music Weather Politcs 2013—2016 
mezinárodního festivalu scénografie a divadelního umění Prague Quadrennial v roce 2015.

Klient: Divadelní ústav
Fotografie: Archiv Prague Quadriennal
Písmo: Brown (Lineto)
Tisk a knihařské zpracování: Durabo
Rok: 2016