Na pomezí / Grenznah


Dvojjazyčná publikace rozhovorů s obyvateli pohraničních obcí Planá a Tirschenreuthu. Z jedné strany český text, z druhé strany text německý. Uprostřed černobílé fotografie z Česko-německé Svatoanenské pouti, jenž je společnou akcí zmíněných pohraničních obcí. Žádné nacionální barvy, jen žlutá a modrá spojená v zelenou, která je použita na předsádkách, nadpisech a na ořízce. Jediná plnobarevná výjimka je obrazová příloha v podobě fotovizitky daných obcí v každé jazykové části knihy. Celý koncept dokonale převedla do hmotné podoby Těšínská tiskárna. 

Klient: Jan Šícha
Fotografie: Jan Váca, Petr Janík, Michal Binko
Písmo: Clearface (ITC), Skolar Sans (Rosetta)
Rok: 2019


Mark