Mechanismy imaginace


Plakát a katalog k výstavě „MECHANISMY IMAGINACE“ v Galerii U Betlémské kaple. Výstava prezentuje výběr z prací předních českých malířů mladší a střední generace. Na titulu katalogu a plakátu je použita reprodukce obrazu „Trik“ Ondřeje Roubíka, doplněna písmem Falster Grotesk od Jana Nováka.

Klient: Galerie U Betlémské kaple
Fotografie: Oto Palán, Marcel Rozhoň a archiv autorů
Písmo: Falster Grotesk (Briefcase Type Foundry)
Tisk: Indigoprint, s. r. o.
Rok: 2018


Mark