Management plán ochrany světového kulturního dědictví historického centra Prahy – část 001 


Zapsáním historického centra Prahy na Seznam UNESCO (1992) vznikla hlavnímu městu Praze povinnost vytvořit strategický dokument, tzv. Management plán, ve kterém se zaváže pečovat a přiměřeně rozvíjet mezinárodně chráněnou památku. Jeho tvorbou byla pověřena redakční rada, která koordinovala autorský tým Management plánu tvořený Ing. arch. Janem Sedlákem a doc. Ing. arch. Miroslavem Cikánem. Zpracování probíhalo v několika etapách, materiál prošel několika koly připomínkových řízení, kterých se účastnila nejen politická reprezentace hl. m. Prahy, ale též odbory Magistrátu hl. m. Prahy, vybrané externí odborné instituce a vědečtí pracovníci. Dokument byl též opakovaně postoupen k připomínkování Centru světového dědictví a Mezinárodní radě pro památky a sídla (ICOMOS). Celé dílo tedy procházelo mnoha koly schvalování a to nejen obsahu, ale i jeho grafického řešení, které se v průběhu času měnilo dle potřeb zadavatele a autorů. Výsledná podoba publikace, složené ze tří samostatně svázaných částí, se nakonec realizovala v průběhu několika let a vyšla ve dvou jazykových mutacích. První část souboru upozorňuje na nejdůležitější komponenty, ze kterých se skládá památkově, historicky a architektonicky unikátní hodnota Pražské památkové rezervace. Druhou částí souboru jsou Cíle a opatření – k naplnění hlavních tezí Management plánu by mělo sloužit celkem 38 dílčích, tzv. realizačních cílů a celkem 136 jasně definovaných opatření. Obě první části souboru obsahují krom odborného textu i fotografie od několika autorů. Třetí část se skládá z mnoha doprovodných plánů a map, které ve větší míře dodal Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR). Vzhledem k podrobnosti mnoha map a četnosti k nim vztahujících se legend bylo nutné zvětšit formát knižního bloku a obohatit stránky o nutné klopy, což se pak při obarvování ořízky stalo skoro neřešitelným problémem, neboť barva se neustále dostávala dovnitř knižního bloku. V tento moment je třeba ocenit přístup Roberta Filky z tiskárny Helbich, který spolu s kolegy vše dokonale vyřešil a postarali se tak o velice precizní zpracování dodaných podkladů. Krom tisku a výroby zmíněných sešitů byla tiskárně zadána i výroba specificky tvarované krabice, kterou taktéž velice svědomitě dotáhli do výsledné podoby. Sešity i krabice jsou potištěny sítotiskovou bílou barvou a opatřeny 3D parciálním lakem. Veškerý papír byl dodán firmou Fedrigoni, jehož kvalitu a ušlechtilost už asi ani netřeba připomínat.

Klient: Hlavní město Praha
Fotografie: Michal Čížek, Michal Linhart, Ing. arch. Jan Sedlák, Prague City Tourism, Národní památkový ústav
Písmo: Stabil Grotesk (Kometa Typefaces), Span (Jamie Clark Type)
Papír: Arena Natural Smooth, Ispira (Grigio Londra, Giallo Energia, Arancio Yoga, Blu Saggezza)
Tisk a knihařské zpracování: Tiskárna Helbich, a.s.
Rok: 2021

Mark