Eva Sakuma 


Obrazy Evy Sakumy jsou svou jemností a precizním zpracováním naprosto snové. Autorka vytváří kombinací krajiny a interiéru či pouhých fragmentů japonské reality určitý další prostor, který nám dává možnost nechat se vtáhnout do příběhu, který na svých plátnech malířka nabízí. Kniha shrnuje 15 let unikátní tvorby této výjimečné autorky a obsahuje 100 reprodukcí obrazů, doplněných o velice zajímavý text, jenž pro knihu napsala Ela Suárez Illerias. Při vytváření návrhu knihy, bylo jasné, že musí být tištěna na kvalitní papír, který umožní perfektní reprodukci do posledního detailu, protože těch jsou obrazy Evy Sakumy opravdu plné. Většina pláten jsou větších rozměrů a technika malby spočívá v prolínání tečkovaných nebo kroužkovaných rastrů, které při zmenšení na formát knihy (230 x 280 mm), budou těžko identifikovatelné. Z toho důvodu je u mnoha reprodukcí umístěn i detail obrazu, díky kterému je možnost poznat malbu jaksi zblízka. Při výběru papírů bylo čerpáno ze vzorníků papírny Fedrigoni a v nejužším výběru skončily dva finalisté. První Symbol Tatami Ivory je lehce nažloutlý hlazený papír s dokonalým povrchem, který umožní tisk toho nejjemnějšího detailu a byl použit na knižní blok. Druhý papír Constellation Snow E57 Spillo má zase zajímavou ražbu, která je totožná s technikou malby Evy Sakumy a u něj bylo jasné, že jeho uplatnění bude na potah knihy. Potah je doplněn ještě papírem Duha s ražbou podobnou plátnu. Vazbu V7 jsme lehce upravili a napojení papírů na přední i zadní desce posunuli skoro na střed formátu, čímž vznikl prostor pro minimalistickou ražbu textu. Kniha je koncepčně členěna na dvě části — textovou a obrazovou. Textová část je hutná, zalomená skoro v plném formátu a je uvozena fotografiemi autorky při práci. Obrazová část je naopak velmi vzdušná a nechává prostor jednotlivým obrazům. Pro veškerý text bylo zvoleno písmo Stabil Grotesk od Christiana Jánského z Kometa Typefaces, které svou jemnou kresbou s drobnými a zajímavými akcenty dotváří celkovou náladu knihy. Celé toto pak dokonale zvládl vyrobit kolektiv zaměstnanců tiskárny Protisk v Českých Budějovicích v čele s paní Hankou Böhmovou.

Klient: praguekabinet
Fotografie: Sota Sakuma, Oto Palán, Martin Kincl
Písmo: Stabil Grotesk (Kometa Typefaces)
Papír: Symbol Tatami Ivory, Constellation Snow E57 Spillo, Duha 244 Meadow
Tisk a knihařské zpracování: Tiskárna Protisk, s. r. o., České Budějovice
Rok: 2020
Foto knihy: Jiří Hroník

Mark